fbpx

Regulamentul Oficial al Programului de Fidelitate LaviS Plant

Cardul de fidelitate LaviS Plant este supus regulamentului prezentat mai jos și se eliberează gratuit.  Pe lângă reducerile de preț și  ofertele speciale veți avea ocazia să participați și la concursurile dedicate clienților fideli.

Regulamentul Oficial al Programului de Fidelitate LaviS Plant:

Acest program de fidelitate este organizat și desfășurat de LAVIS MED PLANT SRL, cu sediul în localitatea Timișoara, județul Timiș, Str.Izlaz, Nr.86, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1250/2019, cod unic de înregistrare 40743616, capital social 200 lei, reprezentată prin Administrator Potrimba Lavinia, (denumită în continuare “Organizatorul”).

Participanții la program sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial stă la dispoziția oricărui participant la program, pentru consultare, în magazinul Lavis Plant din Timișoara, Str. Mareșal Al. Averescu, Nr.100  și pe site-ul www.lavisplant.ro. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând că astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare ale acestor modificări în mod public.

Zona de desfășurare a programului

Programul de fidelitate este organizat și se desfasoară in magazinul Lavis Plant din Timisoara.

DURATA PROGRAMULUI
Programul de fidelitate a fost lansat la data de 15 mai 2020 și are durată nedeterminată. Organizatorul are dreptul să hotărască în orice moment încetarea sau modificarea programului. Înștiințarea referitoare la încetarea programului va fi afișată de Lavis Plant cu cel puțin 15 zile înainte de data încetării programului, într-un loc vizibil. Programul se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Condiții de participare

Orice  persoană  fizică  în  vârstă  de  cel  puțin  16 ani  poate  intra  în posesia cardului de fidelitate LAVIS PLANT.  Eliberarea cardului se face doar după completarea tuturor rubricilor din Formularul de emitere card de fidelitate, verificarea și semnarea acestuia.

Formularele de înscriere sunt accesibile fizic în magazinul LaviS Plant Timișoara. Participantul este obligat să completeze integral formularul de înscriere, cu date reale și citeț. Rubricile prezente în formularul de înscriere sunt: nume, prenume, data nașterii, localitate,  județ/sector, telefon, email, semnătură. Formularul de înscriere în program se completează și se predă în magazinul LaviS Plant.

Obținerea cardului de fidelitate LaviS Plant

Cardul poate fi obținut pe loc în magazinul LaviS Plant după completarea și semnarea Formularului de emitere card de fidelitate.

Beneficii

Cardul de fidelitate LaviS Plant oferă următoarele beneficii:

  1. reduceri acordate pe loc la  produsele  special semnalizate din magazin. Reducerile acordate nu se cumulează cu alte promoții disponibile.
  2. posibilitatea de a participa la promoții speciale și concursuri, adresate în exclusivitate clienților fideli.
  3. reduceri sub forma de discounturi directe la unele produse comercializate în magazin în acord cu politica comercială a LaviS Med Plant SA cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Mecanismul de acordare a discount-ului direct

Discount-urile aplicate în baza prezentului Regulament, în cadrul programului de fidelitate, se supun următoarelor condiții:

– Discount-ul direct prin reducere de preț se aplică produselor doar cu condiția ca prețul final de vânzare cu amănuntul (rezultat în urma discount-ului acordat) să fie mai mare decât costul de achiziție al produsului, conform reglementărilor legale în vigoare. În cazul în care cu ocazia aplicării discount-ului, prețul de vânzare al produselor scade sub sau egalează prețul de achiziție, discount-ul va fi redus în mod corespunzător astfel încât prețul final de vânzare al produselor și/sau serviciilor să fie mai mare decât prețul de achiziție.

Folosirea cardului

Pentru a beneficia de avantajele asociate cardului de fidelitate, clientul trebuie să prezinte cardul la solicitarea oricărui produs sau serviciu.

Pierderea, furtul sau distrugerea cardului

În cazul în care cardul  de fidelitate  este pierdut,  furat sau distrus clientul  va comunica acest lucru  în  magazin și va solicita  eliberarea unui nou card.  La eliberarea unui  nou card va trebui să completeze  din nou formularul de înscriere.

Valabilitatea cardului

Cardul de fidelitate este valabil până la încetarea programului de fidelitate.

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Prin semnarea formularului de înscriere Participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin semnarea formularului de înscriere, participantul își exprimă consimțământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei LAVIS MED PLANT SRL, precum și pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii conform politicii LAVIS PLANT, în scopuri statistice, pentru acțiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la LAVIS MED PLANT SRL și partenerii din program.

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC Lavis Med Plant SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale colectate.

 Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidentialitatea datelor personale ale participanților la Program și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare. LAVIS MED PLANT SRL poate transmite aceste date terților în condiții de strictă confidențialitate, în scopul prevăzut în prezentul Regulament.

Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea la Program.

Participanții au, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14) și dreptul de opoziție la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale ( art. 17) și dreptul de a se adresa justiției( art. 18).

Astfel, la cererea scrisă a Participanților, datată și semnată, expediată pe adresa Organizatorului, acesta se obligă: (a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal ale acestuia, în mod gratuit; (b) să rectifice, actualizeze, șteargă etc., date a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile legale; și/sau (c) să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și poșta electronică sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

REGULAMENTUL OFICIAL
Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare în mod gratuit oricărui participant la program în magazinul LaviS Plant. Pentru informații suplimentare, se poate apela tel: 0770 256 086 sau accesa adresa de site www.lavisplant.ro.  Prin participarea la acest Program, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze termenelor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

LITIGII

Eventualele litigii apărute intre Organizator și Participanții la prezentul Program de Fidelitate se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.